شناسه : 815087
جلسه شوراي اداری شهرستان ابرکوه

جلسه شوراي اداری شهرستان ابرکوه


فرماندار ابرکوه درجلسه شورای اداری این شهرستان با بیان اینکه اولین هدف در پرداخت یارانه حمایت
جلسه شوراي اداری شهرستان ابرکوه

از اقشار اسیب پذیر میباشد گفت: هدفمندی یارانه ها به معنای افزایش سطح برخورداری گروههای اسیب پذیر و افزایش سهم طبقات پائین درامدی جامعه از حمایتهای یارانه ای دولت میباشد.

عادل همچنین بابیان اینکه  ضرورت گذار اقتصاد کشور از شرایط فعلی ولزوم توزیع هدفمند یارانه ها  مورد تاکید همه مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی بویژه مقام معظم رهبری  میباشد افزود: قانون هدفمند کردن یارانه ها یک تصمیم ملی وبه عبارتی جراحی اقتصادی ایران  است که اجرای صحیح ان به عزم واراده ملی نیاز داردکه درنتیجه توزیع درامد درسطح جامعه متعادل شده وبهبود خواهد یافت.