شناسه : 813337
جلسه شوراي اداري شهرستان ابركوه

جلسه شوراي اداري شهرستان ابركوه


جلسه شوراي اداري شهرستان ابركوه درتاريخ 20/5/89درمحل فرمانداري ابركوه وبا حضور امام جمعه ،فرماندارو اكثر روساي ادارات ومسئولين شهرستان تشكيل گرديد .آقاي عادل
جلسه شوراي اداري شهرستان ابركوه

ضمن خير مقدم به حاضرين وتبريك ماه مبارك رمضان سخناني پيرامون هدفمند كردن يارانه ها وجايگاه آن درسطح كشور وهدف از اجراي آن را به سمع ونظر حاضرين رسانيدوي افزود : دراين طرح ،يارانه ها حذف نخواهد شد بلكه نحوه پرداخت آن تغيير مي كندودرخواست اطلاع رساني صحيح و فرهنگ سازي دراجراي اين طرح را از حاضرين نمود.دراين جلسه آقاي "مير"رئيس امور اقتصادي ودارايي ودبير هدفمند كردن يارانه ها ي استان از  قانون وهدف از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها مطالبي  براي اعضاي جلسه توضيح داد.