شناسه : 811476
جلسه بررسی مشکلات صنایع

جلسه بررسی مشکلات صنایع


درتاریخ 11/8/88درمحل فرمانداری وبا حضور فرماندار محترم جناب آقای عادل،
جلسه بررسی مشکلات صنایع
 

آقای ابراهیمی مدیرکل محترم امور مالیاتی استان ، صدوق مدیر عامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی  استان ،معاون محترم مدیر عامل مخابرات یزد،وشورای ناحیه صنعتی ابرکوه وبخش بهمن  جلسه ای درخصوص معافیتهای مالیاتی واحدهای صنعتی ابرکوه وتاسیسات زیر بنایی (آب وگاز وتلفن )شهرک صنعتی تشکیل گردید.