شناسه : 138409076

جلسه بررسی مشکلات تامین آب معادن ابرکوه


با حضور معاون سیاسی فرماندار ، جلسه بررسی مشکلات تامین آب مصرفی معادن ابرکوه تشکیل شد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه ، با حضور معاون سیاسی امنیتی فرماندار و رئیس منابع آب شهرستان ، جلسه بررسی مشکلات تامین آب مصرفی معادن ابرکوه در محل بخشداری مرکزی ابرکوه تشکیل شد .