شناسه : 139406639

جلسه با استاد خوشنویس ابرکوهی ( استاد سیداحمد علوی ) و انجمن خوشنویسان


با حضور معاون سیاسی امنیتی فرمانداری ابرکوه جلسه ای با استاد خوشنویس ابرکوهی (استاد سید احمد علوی) و انجمن خوشنویسان تشکیل شد .

 

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه ٬ با حضور علی اکبر اسحاقی معاون سیاسی امنیتی فرمانداری ٬ جلسه ای با استاد خوشنویس ابرکوهی (استاد سید احمد علوی) و انجمن خوشنویسان جهت برنامه ریزی برای برگزاری نمایشگاهی از خوشنویسی های استاد به مناسبت هفته خوشنویسی از بیست و یکم تا بیست و هفتم مهر ماه در محل خانه آقازاده ابرکوه تشکیل گردید .