شناسه : 144066945

جلسه امور اراضي كشاورزي ابركوه در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار شد


با حضور مدير كل سازمان امور اراضي كشاورزي استان ، جلسه امور اراضي كشاورزي ابركوه در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار شد .

 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري ابركوه ، غلامرضا قديري در اين جلسه گفت : نظارت بر ساخت و ساز هاي خارج از  محدوده در حريم روستاها بر عهده جهاد و ساخت و سازهاي داخل حريم را دهياريها و شوراها نظارت خواهند داشت .

در اجراي قانون مجازات استفاده كنندگان غير مجاز از آب و برق و گاز طبق آيين نامه اجرايي آن دستگاه خدمت رسان ، گزارشات انشعابات موقت واگذار شده را به جهاد كشاورزي اعلام نمايند .

با عنايت بر نقشه برداري امور اراضي شهرستان و با توجه به 27 هزار هكتار اراضي كشاورزي شهرستان ، مقرر شد شروع نقشه برداري اراضي شهرستان جهت تعيين تكليف و رفع تداخل از اراضي كشاورزي بخشداريها و دهياريها و شوراهاي شهر و روستا اطلاع رساني و با گروه نقشه بردار همكاري كنند .

با هماهنگي راه و شهرسازي و معاونت امور هماهنگي استانداري ، صورتجلسه اي تنظيم و بابت مسئله واگذاري كارگاههاي مزاحم شهري از طريق سازمان مسكن پيگيري و حل و فصل گردد .

اراضي خارج از محدوده شهرها با پيگيري بنياد مسكن نسبت به اصلاح طرح اقدام شود و آنهايي هم كه طرح ندارند اعتبار لازم جهت آن طرح در نظر گرفته شود .