شناسه : 810814
جلسه آقای عادل فرماندار ابرکوه با وزیر محترم صنایع ومعادن

جلسه آقای عادل فرماندار ابرکوه با وزیر محترم صنایع ومعادن


درتاریخ 5/5/1388با هماهنگی جناب آقای فرهمند نماینده محترم مردم درمجلس شورای اسلامی
جلسه آقای عادل فرماندار ابرکوه با وزیر محترم صنایع ومعادن
جلسه ای درمحل دفتر کار وزیر محترم صنایع ومعادن جناب آقای محرابیان وبا حضور فرماندار محترم شهرستان ابرکوه وفرماندار مهریز ورئیس شورای اسلامی بهاباد ومدیر عامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران ومعاون محترم صنایع معدنی وزارت صنایع ومعاون فرماندار ابرکوه تشکیل گردید ،ابتدا آقای فرهمند ضمن ارائه مشکلات مربوط به بخش صنعت معدن درحوزه انتخابیه خود درخواستهایی را دراین زمینه به وزیر محترم ارائه نمودودرادامه نیز مسئولین شهرستانهای مذکور در این زمینه مطالبی را ،ازجمله درخواست تایید تسهیلات ارزی وریالی کارخا نجات سیمان سفید ودو واحد کاشی ابرکوه ومسائل ومشکلات شرکت سنگ آهن بافق ومعدن سرب وروی بهادران وگندله سازی بهاباد ودیگر مسائل مطرح نمودند ، درپایان وزیر محترم صنایع ومعادن ضمن ارائه راهکار هایی جهت رفع این موانع ، مواردی راکه نیاز به بررسی کارشناسی داشت به آقای سمعیی نژاد معاون محترم صنایع معدنی جهت بررسی بیشتر ارجاع نمودند.