شناسه : 811314
جلسه آقای عادل فرماندار ابرکوه با جناب آقای دکتر نامجو سرپرست وزیر محترم نیرو

جلسه آقای عادل فرماندار ابرکوه با جناب آقای دکتر نامجو سرپرست وزیر محترم نیرو


درتاریخ 14/7/1388سه شنبه با هماهنگی جناب آقای فرهمند نماینده محترم مردم درمجلس شورای اسلامی
جلسه آقای عادل فرماندار ابرکوه با جناب آقای دکتر نامجو سرپرست وزیر محترم نیرو
 

جلسه ای درمحل دفتر کار سرپرست وزیر محترم نیرو  جناب آقای دکتر نامجو وبا حضور فرماندار محترم شهرستان ابرکوه وپور سید مسئول آب فاضلاب شهری ،عبدالرسول زارع ریئس شورای بخش مرکزی ونماینده کشاورزان روستاهای شرق ابرکوه  تشکیل گردید،دراین جلسه طرح فاضلاب شهر ابرکوه وآب شرق ابرکوه موضوع گفتگوها بود.