شناسه : 810593
توزیع کود شیمیایی بین کشاورزان ابرکوه

توزیع کود شیمیایی بین کشاورزان ابرکوه


جهاد کشاورزي ابرکوه مقدار 600 تن انواع کودشيمائي بين کشاورزان توزيع کرده است.
توزیع کود شیمیایی بین کشاورزان ابرکوه
مسئول امور زراعت و باغباني جهاد کشاورزي ابرکوه بمناسبت هفته جهاد کشاورزي به خبرنگار ايرنا گفت: اين ميزان کود توسط سه مرکز خدمات کشاورزي ابرکوه ، فراغه و مهردشت بين پنج هزار و 800 کشاورز بهره بردار اين شهرستان توزيع شده است.
مهدي حاتمي گفت: اين ميزان کود که بيشتر از نوع فسفاته و پتاسه بود براي کاشت محصولات زراعي و باغي بين کشاورزان توزيع شده است.
وي کمبود چهار هزار تن کود شيميايي پتاسه و فسفاته را يکي از مشکلات کشاورزان اين شهرستان عنوان کرد.