شناسه : 813287
توزیع بیش از 9 تن مواد پروتئینی درابرکوه اغاز شد.

توزیع بیش از 9 تن مواد پروتئینی درابرکوه اغاز شد.


آقاي محمد مهدي عادل فرماندارشهرستان ابرکوه درجلسه اي كه بمنظور تنظيم بازاردرمحل فرمانداري ابركوه تشكيل گرديد برفعال تر شدن ستاد تنظیم بازار دراین شهرستان بمنظور کنترل
توزیع بیش از 9 تن مواد پروتئینی درابرکوه اغاز شد.

وجلوگیری از افریش بی رویه اقلام پرمصرف درماه مبارک رمضان تاکید نمود.

سرپرست نمایندگی بازرگانی ابرکوه نيز در جلسه ستاد تنظیم بازار این شهرستان گفت: دراستانه ماه مبارک رمضان وبمنظور کنترل وتنظیم قیمت اقلام پرمصرف این ایام توزیع 4/5 تن مرغ منجمد بقیمت هرکیلو 2700 تومان و 4/5 تن گوشت منجمد گوساله وارداتی بقیمت هرکیلو 6400 تومان  در 13 واحد صنفی مرغ فروشی وقصابی اغاز گردیده است .فلاح بابیان اینکه 7 بازرس وناظر براجرای این طرح نظارت داشته افزود شهروندان درصورت مشاهده هرگونه تخلفی مراتب  با شماره 124 جهت رسیدگی سریع درمیان بگذارند.