شناسه : 620542
تغييرات در بنيادمسكن ابركوه شهرستان ابركوه

تغييرات در بنيادمسكن ابركوه شهرستان ابركوه


درتاريخ 1/12/89يك شنبه درجلسه اي با حضور كشاورز مدير كل بنيادمسكن استان يزد وعادل
تغييرات در بنيادمسكن ابركوه شهرستان ابركوه

فرماندار شهرستان ابركوه حسين برزگر  رئيس بنيادمسكن  شهرستان ابركوه توديع وحميد رضا چاكرالحسيني  بعنوان سرپرست  بنيادمسكن  شهرستان معارفه شد.عادل دراين جلسه ضمن تبريك ولادت نبي اكرم (ص)و امام صادق (ع)از زحمات چندين ساله حسين  برزگر  دربنيادمسكن ابركوه تقدير واز وي بعنوان يك نيروي خدمتگزار وزحمت كش  نام برد وي افزود : نبايد يكباره نيروهايي كه باز نشسته مي شوند  ارتباط خود را با اداره مطبوع خود قطع نمايند بلكه بايد سازوكاري طراحي شود تاجهت بهبود وبالارفتن راندمان كار تجربيات چندين ساله خود را دراختيار كاركنان قرار دهند وي درپايان براي چاكرالحسيني كه به سمت سرپرست بنيادمسكن ابركوه انتخاب شده آرزوي موفقيت نمود .كشاورز نيز ضمن تشكر از زحمات حسين برزگر درزمان خدمت از بنيادمسكن ابركوه بعنوان برترين شهرستان درشاخصه هاي داخلي بنيادمسكن نامبرد.