تغييرات در بنيادمسكن ابركوه شهرستان ابركوه

فرماندار شهرستان ابركوه حسين برزگر  رئيس بنيادمسكن  شهرستان ابركوه توديع وحميد رضا چاكرالحسيني  بعنوان سرپرست  بنيادمسكن  شهرستان معارفه شد.عادل دراين جلسه ضمن تبريك ولادت نبي اكرم (ص)و امام صادق (ع)از زحمات چندين ساله حسين  برزگر  دربنيادمسكن ابركوه تقدير واز وي بعنوان يك نيروي خدمتگزار وزحمت كش  نام برد وي افزود : نبايد يكباره نيروهايي كه باز نشسته مي شوند  ارتباط خود را با اداره مطبوع خود قطع نمايند بلكه بايد سازوكاري طراحي شود تاجهت بهبود وبالارفتن راندمان كار تجربيات چندين ساله خود را دراختيار كاركنان قرار دهند وي درپايان براي چاكرالحسيني كه به سمت سرپرست بنيادمسكن ابركوه انتخاب شده آرزوي موفقيت نمود .كشاورز نيز ضمن تشكر از زحمات حسين برزگر درزمان خدمت از بنيادمسكن ابركوه بعنوان برترين شهرستان درشاخصه هاي داخلي بنيادمسكن نامبرد.