شناسه : 810202
تعداد شعبات اخذ رای شهر ابرکوه مشخص شد

تعداد شعبات اخذ رای شهر ابرکوه مشخص شد


هیات اجرائی دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ابرکوه به منظور تعیین تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رای تشکیل جلسه داد.
تعداد شعبات اخذ رای شهر ابرکوه مشخص شد
در این جلسه 28 شعبه ثبت نام و اخد رای در شهر ابرکوه و بخش مرکزی این شهرستان در نظر گرفته شد که از این تعداد 18 شعبه به صورت ثابت و 10 شعبه به صورت سیار فعالیت خواهند نمود .