تشییع شهید جهانگیری درابرکوه

که درپانزدهم مهرماه درحین ماموریت دردرگیری با اشرار بشهادت رسیده بود صبح امروز با حضور سرهنگ واحدیان جانشین فرماندهی انتظامی استان حجت الاسلام باقرزاده مسئول عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان امام جمعه وفرماندار ابرکوه خانواده های  معظم شهدا وایثار گران واقشار مختلف مردم تشییع ودرروضه الشهدای این شهر درجوار دیگر شهدا بخاک سپرده شد.

مردم که چند کیلومتر بدن مطهر این شهید را برسردستان خود حمل میکردند با شعارهائی همچون مرگ برامریکا مرگ بر قاچاقچی واین سند جنایت امریکاست واین گل پرپرماست هدیه به رهبر ماست بشهادت رساندن این سرباز فداکار اسلام را محکوم کرده ومبارزه قاطعانه با  سوداگران مرگ واشد مجازات مسببین این حادثه  را خواستار شدند.

فرماندهی انتظامی شهرستان ابرکوه دردوران دفاع مقدس ودرراه مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر تاکنون 14 شهید 8 جانباز و یک ازاده تقدیم نموده است.