شناسه : 140713519

تشکیل پنجمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی


با حضور فرماندار ابرکوه ٬ پنجمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی در سالن اجتماعات فرمانداری به ریاست فرماندار تشکیل شد .

 

 

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه ٬ با حضور محمد کاظمی نسب فرماندار ابرکوه ٬ دکتر اکرمی رئیس شبکه بهداشت ٬محمدعلی اکرمی بخشدار بهمن و دیگر مسئولین شهرستان ٬ پنجمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی در سالن اجتماعات فرمانداری ابرکوه تشکیل شد . در این جلسه موضوع سگهای ولگرد ٬ بیماریهای منتقله از ناقلین خصوصا پشه آئوس و بیماریهای منتقله از ناقل مذکور خصوصا تب دانگ ٬ زیکا و چیکونگونیا مورد بررسی قرار گرفت و کارشناسان مرکز بهداشت در خصوص کنترل راههای انتشار پشه آئوس توضیحات لازم ارائه دادند .

محمد کاظمی نسب فرماندار ابرکوه در خصوص احداث اورژانس بین راهی در مسیرهاي  یزد - دهشیر و ابرکوه - جرقوئیه و بررسی زیرساختهای مورد نیاز ، توضیحات مبسوطی بیان کرد .

همچنبن در این جلسه راههای پیشگیری از مصرف دخانیات در اماکن عمومی و راهکارهای لازم و همکاری بین بخشی مورد توجه قرار گرفت .

فرماندار ابرکوه در ادامه ، هماهنگی بین بخشی و همکاری همه دستگاهها در برخورد با مشکلات حوزه بهداشت و درمان را لازم و ضروري دانست .