شناسه : 146294458

تشکیل جلسه ی کمیته ی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی


معاون فرماندار گفت : بهترین راه برای رعایت حقوق شهروندی آموزش به مردم و مسئولین در این حوزه می باشد و با ایجاد محیط های آموزشی می توان کل جامعه را به یک محیط آموزشی تبدیل نمود و سرچشمه ی آسیب های اجتماعی آگاهی نداشتن افراد جامعه از حق و حقوق خود می باشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه جلسه ای به ریاست علی اکبراسحاقی معاون سیاسی امنیتی فرمانداری و اعضای این گروه در سالن اجتماعات فرمانداری درخصوص گسترش و ترویج حقوق شهروندی مورد بحث قرار گرفت. دراین جلسه اسحاقی گفت : بهترین راه برای رعایت حقوق شهروندی آموزش به مردم و مسئولین در این حوزه میباشد. وی یادآور شد با ایجاد محیط های آموزشی می توان کل جامعه را به یک محیط آموزشی تبدیل نمود و مسئولین با آشنایی به قوانین و حقوق شهروندی می توانند خدمات بهتر و شایسته تری به مردم و جامعه ارئه نمایند.

وی اظهارنمود:سازمان NGOها در خصوص آموزش به مردم در حوزه های شهروندی می توان به ادارات کمک خیلی خوبی نمایند.وی یادآور شد که سرچشمه آسیب های اجتماعی،آگاهی نداشتن افراد جامعه از حق و حقوق خود میباشد.موضوعاتی در خصوص حقوق شهروندی که تعدادی از ادارات درگیر آن هستند نیز دراین جلسه مورد نقدوبرسی قرار گرفت.ضمنا مقرر شد در جلسات آتی از کارشناسان خبره که در خصوص حقوق افراد مطالعاتی داشته اند دعوت و از تجارب آنها استفاده شود.