شناسه : 103696169

تشکیل جلسه آنفولانزای حاد پرندگان


تشکیل جلسه آنفولانزای حاد پرندگان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه جلسه ای تحت عنوان آنفولانزای  حاد پرندگان بمنظور آمادگی با این بیماری درمحل فرمانداری تشکیل گردید دراین جلسه فرماندار ابرکوه ضمن رائه راهکارهای پیشنهادی بمنظور جلوگیری از این بیماری خواستار کنترل ورودی های شهرستان توسط نیروی انتظامی شدآقای کاظمی نسب گفت :بمنظور جلوگیری از خسارتهای ناشی از این بیماری رائه گزارش درصورت مشاهد می تواند کار گشا باشد ومی توان  با اطلاع رسانی بموقع از زیانهایی که به مرغدار ان می رسد جلوگیری نمایند ضمنا شماره 1512بمنظور اطلاع رسانی وجوابگوی سوالات درنظر گرفته شده است