شناسه : 816634
تشكيل کمیته ارتباطات واطلاع رساني دهه فجر

تشكيل کمیته ارتباطات واطلاع رساني دهه فجر


عادل فرماندار ابركوه گفت :درجلسه کمیته ارتباطات واطلاع رسانی ستاددهه فجر ابرکوه
تشكيل کمیته ارتباطات واطلاع رساني دهه فجر

برپوشش کامل خبری برنامه های بزرگداشت سی و دومین سالگرد پیروزی  شکوهمند انقلاب اسلامی تاکید شد.

فرماندار ابركوه ادامه داد:  چاپ ویژه نامه اطلاعات وکیهان با موضوع عملکرد دولت درابرکوه درج خبرهای برنامه های دهه فجر ابرکوه درروزنامه جمهوری اسلامی اطلاعات وکیهان و خبرگزاری های ایرنا یزد فردا وفارس نیوز وهمچنین پایگاه خبری فرمانداری واداره تبلیغات اسلامی ابرکوه ازاهم فعالیت های این کمیته دربزرگداشت دهه فجر دراین شهرستان میباشد.