شناسه : 141245612

تشكيل جلسه ثبت وقايع حياتي در ابركوه


با حضور معاون سياسي امنيتي فرمانداري ابركوه ، جلسه ثبت وقايع حياتي شهرستان در محل فرمانداري ابركوه تشكيل شد .

 

 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري ابركوه ، با حضور علي اكبر اسحاقي معاون سياسي امنيتي فرمانداري ، دكتر اكرمي رئيس مركز بهداشت و درمان و پزشك قانوني شهرستان ، شفيعي رئيس ثبت احوال و ديگر مسئولين شهرستان ، جلسه ثبت وقايع حياتي شهرستان در دفتر فرماندار ابركوه تشكيل شد .

در اين جلسه ضمن عرض خير مقدم به حاضرين توسط معاون سياسي فرماندار ، گزارش كاملي توسط شفيعي رئيس ثبت احوال شهرستان از آمار ولادت ، وفات ، ازدواج و طلاق به تفكيك شهري و روستايي در شهرستان ابركوه در شش ماهه اول سال 97 و همچنين ميزان و درصد افزايش يا كاهش اين آمار ارائه شد .