شناسه : 158849703

تشدید نظارت و بازرسی های اصناف


فرماندار ابرکوه با توجه به تغییرات قیمت برخی کالاهای اساسی به دلیل نوسانات قیمت ارز و اعمال محدودیت ها که بابت کرونا ویروس در ماه های اخیر رخ داده است گفت: دستگا ههای نظارتی با همکاری یکدیگر در قالب گشتهای مشتر ک از واحد های صنفی و اقلام پر مصرف بازدید به عمل آورند وبا متخلفین برابر قانون بر خورد نمایند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه؛ اولین جلسه کمیسیون هماهنگی تعزیرات حکومتی شهرستان ابرکوه به ریاست محمد کاظمی نسب فرماندار ابرکوه و جمعی از مسئولین شهرستان در فرمانداری برگزار شد.

فرماندار ابرکوه در راستای نظارت و کنترل هرچه بیشتر بر واحدهای صنفی گفت: دستگاههای نظارتی بویژه اداره تعزیرات حکومتی ، واحد بازرسی ونظارت اتاق اصناف و واحد بازرسی این اداره با توان و همتی مضاعف ،  نظارت دقیق تری  بر واحدهای صنفی سطح شهر داشته باشند.

کاظمی نسب با توجه به تغییرات قیمت برخی کالاهای اساسی به دلیل نوسانات قیمت ارز و اعمال محدودیت ها که بابت ویروس کرونا در ماه های اخیر رخ داده است افزود: دستگا ههای نظارتی با همکاری یکدیگر در قالب گشتهای مشتر ک از واحد های صنفی و اقلام پر مصرف بازدید به عمل آورند وبا متخلفین برابر قانون بر خورد نمایند.

وی با اشاره به اینکه بازرسی و نظارت بر بازارها توسط دستگاه های متولی و نظارتی باید جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان انجام شود، اظهار داشت: افزایش قیمت کالاها بر اساس دستورالعمل اداره  صنعت، معدن و تجارت میباشد و برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان باید موضوع نظارت بر مراکز عرضه کالاها و خدمات روزانه به صورت گشت مشترک انجام شود.

زارع قاضی تعزیزات شهرستان در ادامه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد و اقدامات بعمل آمده در طی یک سال، گفت: تعداد 228 فقره پرونده در حوزه کالا و خدمات و بهداشت مورد رسیدگی و همه پرونده ها منجر به صدور حکم شدند و همچنین گشت های مشترک که در 156 اکیپ سیار انجام شده 293 مورد بازرسی قرار گرفت که 106 واحد متخلف گزارش شد.