شناسه : 158693938

تحویل صندوق و اقلام رأی گیری توسط مسئولین صندوق ها به فرمانداری


پایان رأی گیری و تحویل صندوق و اقلام رأی گیری توسط مسئولین صندوق ها به فرمانداری

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی انتخابات ابرکوه، پس از اعلام پایان رأی گیری و شمارش آراء در شعب، مسئولین هر شعبه صندوق ها، اقلام رأی گیری و دستگاه های احراز هویت را به فرمانداری ابرکوه تحویل دادند .