شناسه : 162406966

تحویل صندوق های اخذ رای به فرمانداری شهرستان ابرکوه


صندوق های اخذ رای انتخابات پس از شمارش آرا توسط نمایندگان فرماندار، رئیس و مامور شعب به فرمانداری ابرکوه تحویل داده شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه؛ در بامداد روز 29 خرداد پس از شمارش آرا،  صندوق های اخذ رای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط نمایندگان فرماندار، رئیس و مامور شعب به فرمانداری ابرکوه تحویل داده شد.لازم به ذکر است صندوق‌های شعب اخذ رای پس از تحویل در فرمانداری صورت جلسه می‌شوند.