شناسه : 814937
تجلیل از فعالان مساجد

تجلیل از فعالان مساجد


بااهدا لوح سپاس وهدایائی از 16 نفر از روحانیون ورابطین فرهنگی فعال هشت مسجد شهرستان ابرکوه تجلیل شد.
تجلیل از فعالان مساجد

زارع کارشناس امور قرانی اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه دراین مراسم اجرای طرحهای فرهنگی- برگزاری جلسات گفتمان دینی با حضور نوجوانان وجوانان - برپائی نمایشگاههای کتاب واقلام فرهنگی و نیز اجرای برنامه های پربار درمناسبت های ملی ومذهبی را از جمله فعالیت های این مساجد برشمرد واز روحانیون ورابطین این مساجد درزمینه ارتقا سطح بیشن دینی ومذهبی  نماز گزاران قدردانی نمود.

درشهرستان ابرکوه 54 مسجد وجود دارد.