شناسه : 809867
تجلیل از خیرین سلامت

تجلیل از خیرین سلامت


با اهدا لوح تقدیر و هدایائی از 36 نفر از خیرین سلامت دهستان فراغه ابرکوه تجلیل شد .
تجلیل از خیرین سلامت
دکتر حسن پور رئیس شبکه بهداشت و درمان ابرکوه در مراسمی که بدین منظور در مر کز بهداشتی و درمانی فراغه تشکیل شده بود با تجلیل از خیرین که شبکه بهدشت و درمان را در راه تامین سلامت مردم یاری نموده اند گفت : خیرین دهستان فراغه با پرداخت 200 میلیون ریال تجهیزات دندانپزشکی ، دستگاه فشار خون ، تخت بیمار و نیز تجهیزات اداری به مرکز بهداشتی و درمانی فراغه اهدا نموده و دو قطعه زمین هر یک به مساحت یک هزار متر مربع به منظور احداث اورژانس بین جاده ای و نیز مرکز بهداشتی درمانی روستای صفی آباد در اختیار این شبکه قرارداه اند .