شناسه : 814117
تجلیل از خانواد های شهدای نیروی انتظامی وكسبه ورانندگان نمونه

تجلیل از خانواد های شهدای نیروی انتظامی وكسبه ورانندگان نمونه


تجلیل از خانواد های شهدای نیروی انتظامی – کسبه ورانندگان نمونه شهرستان ابرکوه
تجلیل از خانواد های شهدای نیروی انتظامی وكسبه ورانندگان نمونه

درمراسمی بمناسبت هفته نیروی انتظامی با حضور امام جمعه ابركوه آقاي محمدمهدي عادل فرماندارشهرستان ابركوه  وفرمانده نیروی انتظامی ابرکوه از خانواده های شهید اسماعیل نعمتی زاده اصغر زارع و مسعودغیبی  از شهدای نیروی  انتظامی  و کسبه نمونه حاج علی اکرمی عباس مهری و علی خانی ونیز  رانندگان نمونه سید جوادابطحی اکبر اکرمی و محمد رضا اکرمی بااهدا لوح سپاس وهدایائی تجلیل گردید.

دراین مراسم همچنین ستواندوم علیرضا رضائی و سرباز وظیفه فرشید معصومی نیز بعنوان پرسنل  وسرباز نمونه لوح سپاس دریافت داشتند.