شناسه : 814147
تجليل از شهدای نيروي انتظامی درابركوه

تجليل از شهدای نيروي انتظامی درابركوه


فرمانده وجمعی از مسئولین نیروی انتظامی ابرکوه به مناسبت هفته نيروي انتظامي با
تجليل از شهدای نيروي انتظامی درابركوه

حضور درخانواده شهدای  نیروی انتظامی  این شهرستان از رشادت ها و ایثار گریهای شهدا و صبرو بردباری خانواده انان تجلیل نمودند.سرهنگ بیگی فرمانده انتظامی  شهرستان ابرکوه دراین دیدار ها بابیان اینکه بارسنگین امانت شهدا را بردوش داریم گفت: شهدا حق بزرگی برمردم ایران دارند وماباید تلاش کنیم تافرهنگ ايثار و شهادت وهمچنین ارزشهای انقلابی واسلامی درجامعه نهادینه شود.نیروی انتظامی شهرستان ابرکوه دردفاع از میهن  اسلامی ومبارزه با سوداگران مرگ سیزده شهید تقدیم نموده است.