شناسه : 609311
با مصوبه شوراي آموزش و پرورش ابركوه صورت می گیرد:

تأسیس موزه آموزش و پرورش در ابرکوه


  به گزارش روابط عمومی فرمانداری به نقل از خبرنگار یزد فردا ؛از مهمترین مصوبات يكصدو سي وهشتمين جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه موضوع تأسیس موزه آموزش و پرورش بود. جلسه شورای آموزش و پرورش ابرکوه که در سالن شهید عادل زاده برگزار شد پیشنهادات مطرح شده از طرف اعضاء مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تعدادی از آن ها به تصویب رسید. از مهمترين مصوبات اين جلسه مصوبه تاسيس موزه آموزش و پرورش ابركوه بود و دو نفر برای پي گيري و انجام  اين مصوبه معرفي شدند .همچنین  مقرر گرديد که مدارس مازادي كه با تحقيق وكارشناسي ازطرف آموزش و پرورش قابلیت استفاده آموزشي را ندارندبرای اقدامات  بعدي به اداره  كل آموزش و پرورش استان یزد اعلام شود .      موضوع تصويب كلاسهاي فوق برنامه و چگونگي اجراي آن و همچنين طرح حفظ ملي قرآن كريم نیز از دیگر مصوبات این جلسه بود. همچنين در این جلسه خلاصه  گزارش عملكرد داوطلبان شهرستان  ابركوه در كنكورسراسری سال 1390نیز با مستندات در اختیار اعضاء قرار داده شد. افت داوطلبان در رشته رياضي فيزيك ،رشد در رشته های علوم تجربي و علوم  انساني از جمله موارد مطرح شده در این مورد بود. در این جلسه که مدیر کانون پرورش فکری استان یزد نیز حضور داشت موضوع همکاری های بیشتر آموزش و پرورش و فرمانداری ابرکوه با این کانون نیز مطرح شد که مورد تأکید مسئولان ذیربط نیز قرار گرفت.
با مصوبه شوراي آموزش و پرورش ابركوه صورت می گیرد:

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری به نقل از خبرنگار یزد فردا ؛از مهمترین مصوبات يكصدو سي وهشتمين جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه موضوع تأسیس موزه آموزش و پرورش بود.

جلسه شورای آموزش و پرورش ابرکوه که در سالن شهید عادل زاده برگزار شد پیشنهادات مطرح شده از طرف اعضاء مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تعدادی از آن ها به تصویب رسید.

از مهمترين مصوبات اين جلسه مصوبه تاسيس موزه آموزش و پرورش ابركوه بود و دو نفر برای پي گيري و انجام  اين مصوبه معرفي شدند.همچنین مقرر گرديد که مدارس مازادي كه با تحقيق وكارشناسي ازطرف آموزش و پرورش قابلیت استفاده آموزشي را ندارندبرای اقدامات  بعدي به اداره  كل آموزش و پرورش استان یزد اعلام شود .   

 

موضوع تصويب كلاسهاي فوق برنامه و چگونگي اجراي آن و همچنين طرح حفظ ملي قرآن كريم نیز از دیگر مصوبات این جلسه بود.

همچنين در این جلسه خلاصه  گزارش عملكرد داوطلبان شهرستان  ابركوه در كنكورسراسری سال 1390نیز با مستندات در اختیار اعضاء قرار داده شد. افت داوطلبان در رشته رياضي فيزيك ،رشد در رشته های علوم تجربي و علوم  انساني از جمله موارد مطرح شده در این مورد بود.

در این جلسه که مدیر کانون پرورش فکری استان یزد نیز حضور داشت موضوع همکاری های بیشتر آموزش و پرورش و فرمانداری ابرکوه با این کانون نیز مطرح شد که مورد تأکید مسئولان ذیربط نیز قرار گرفت.