شناسه : 1474822
فرماندار ابرکوه:

تأثیر غیرباور بسیج لزوم توجه به فرهنگ بسیجی را دوچندان می کند


در ابتدای تشکیل بسیج برای هیچ کس قابل باور نبود که بسیج بتواند تا این اندازه منشأ اثر باشد و باید برای گسترش فرهنگ بسیجی تلاش مضاعف داشت
فرماندار ابرکوه:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری به نقل از ابرنیوز فرماندار ابرکوه گفت:در ابتدای تشکیل بسیج برای هیچ کس قابل باور نبود که بسیج بتواند تا این اندازه منشأ اثر باشد و باید برای گسترش فرهنگ بسیجی تلاش مضاعف داشت

اسماعیل برزگرزاده در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت:یکی از کرامات امام خمینی دستور تشکیل بسیج بود.

وی افزود:شاید در ابتدا کسی باور نمی کرد که بسیج تا این اندازه بتواند در سطح کشور و حتی بین المللی تأثیر گذار باشد.

برزگرزاده گفت:اگر امروز ابرقدرت ها بر روی ایران حساب ویژه ای باز کرده اند به واسطه مقاومت مردم ایران است که اکثرأ بسیجی هستند.

وی ادامه داد:تأثیر گذاری بسیج تا این اندازه قابل باور نبود و در همه عرصه ها و به ویژه در دوران دفاع مقدس این نقش بی بدیل بود و دوست و دشمن به این مسئله اذعان دارند.

برزگرزاده خاطرنشان کرد:امروز نیز در عرصه های سازندگی،علمی و پژوهشی شاهد حداکثری تأثیرات بسیج هستیم.

برزگرزاده تأکید کرد:با تکیه بر این نیروی مردمی می توان بر تمام مشکلات اعم از اقتصادی،سیاسی و فرهنگی غلبه کرد و بسیجیان این افتخار را به دنبال دارند که امام راحل خود را یم بسیجی می دانست.

وی افزود:باید با تمام وجود در راستای گسترش فرهنگ بسیج و بسیجی در جامعه تلاش کرد.