حجت الاسلام محمد پورقیومی گفت : به منظور آشنائی جوانان ونوجوانان با مسائل مختلف دینی ، فرهنگی ومسائل شرعی این گفتمان ها برگزار شده است .

وی افزود: این گفتمان ها با همكاری دستگاههای فرهنگی ازجمله اداره آموزش و پرورش، مدارس، مراكز آموزش عالی و مساجد این شهرستان برگزار شده است .

پور قیومی اضافه كرد: این گفتمان ها با موضوعات فرقه های انحرافی، جنگ نرم، مهدویت، دین و خانواده، حجاب و عفاف، نماز، انقلاب اسلامی ، نقش رهبری در بیداری اسلامی ، عوامل موفقیت در زندگی ، تهاجم فرهنگی ، اعتیاد صنعتی ، در این شهرستان برگزار شده است .

وی تصریح كرد: استقبال جوانان ونوجوانان از گفتمانها بسیار خوب بوده است و امسال هم این برنامه با كیفیت بهتر و بیشتر برگزار خواهد شد.