شناسه : 619421
تخصيص بودجه

بودجه امسال شهرداري ابركوه 21 ميليارد ريال اعلام شد


شهردارابركوه گفت : توسط شوراي اسلامي شهر ابركوه 21ميلياردريال بودجه براي طرح هاي عمراني وامور جاري شهرداري ابركوه تصويب شد
تخصيص بودجه

شهردارابركوه گفت : توسط شوراي اسلامي شهر ابركوه 21ميلياردريال بودجه براي طرح هاي عمراني وامور جاري شهرداري ابركوه تصويب شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري به نقل از  خبرنگار ايرنا منوچهر مهرزاده روز دوشنبه اظهار داشت: 60درصد اين رقم براي اجراي طرح هاي عمراني و بقيه به بخش جاري اختصاص يافته است.
وي بااشاره به اينكه بودجه امسال نسبت به سال گذشته 5 درصد رشد داشته است افزود : اين ميزان بودجه علاوه بر امور جاري شهرداري براي 47طرح كوچك وبزرگ شامل آسفالت معابر ، اصلاح ومرمت بافت قديم ، احداث بوستانهاي محلي ، احداث معابر هزينه مي شود .
وي ادامه داد: سال گذشته 1 ميليارد و650ميليون ريال بودجه براي 44پروژه عمران شهري در اين شهرهزينه شده است .