شناسه : 813247
به مناسبت روز خبرنگاربااهدا لوح سپاس از خبرنگاران درابرکوه تجلیل شد.

به مناسبت روز خبرنگاربااهدا لوح سپاس از خبرنگاران درابرکوه تجلیل شد.


فرماندار ابرکوه دراین مراسم که برخي از مسئولین ادارات ذيربط نیز حضورداشتند یادوخاطره خبرنگاران شهیدوفعالان فقید این عرصه فرهنگی را
به مناسبت روز خبرنگاربااهدا لوح سپاس از خبرنگاران درابرکوه تجلیل شد.

گرامی داشت وي گفت: خبرنگاران بايد با انعکاس حقایق و انتقادات  سازنده، هدایتگر افکار عمومی و یاریگر مسئولین باشند.عادل همچنین بااشاره به قداست واهمیت قلم ونقش مهم خبرنگاران درجامعه ازانان خواست قلم خودرا صرفا درراستای اصلاح امور وایجادوحدت بکار گیرند وباانتشار واقعیات جامعه تبلیغات مسموم دشمنان را خنثی نمایند. درپايان اين مراسم به رسم يادبود از طرف فرماندار  به خبر نگاران لوح سپاس اهداء واز زحمات اصحاب رسانه شهرستان قدرداني گرديد.