شناسه : 145501303

به مانند پيشگيري از سالك ، پيگيري لازم جهت پيشگيري و كاهش بيماري تب مالت به عمل آيد


معاون سياسي امنيتي و اجتماعي فرماندار در ششمين جلسه كارگروه سلامت و امنيت غذايي خواستار پيگيري در خصوص پيشگيري و كاهش بيماري تب مالت به مانند پيشگيري از بيماري سالك شد .

 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري ابرکوه ، ششمين جلسه كارگروه سلامت و امنيت غذايي با حضور علي اكبر اسحاقي معاون سياسي امنيتي فرماندار ، محمدعلي اكرمي بخشدار بهمن و مسئولين ادارات شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار شد .

معاون سياسي فرماندار در اين جلسه بر حضور به موقع و همكاري همه دستگاهها در اجراي مصوبات كارگروه سلامت تاكيد نمود .

وي اظهار داشت كه نشست هاي مشترك دستگاههاهي ذيربط در هر زمينه بهداشتي و پيشگيري صورت گيرد .

اسحاقي افزود : در خصوص پيشگيري و كاهش بيماري تب مالت به مانند پيشگيري از بيماري سالك پيگيري لازم به عمل آيد .

پيگيري احداث اورژانس بين راهي دهشير – ابركوه ، نظارت بر آموزش در سطح مدارس شهرستان ، برنامه بهبود سلامت كاركنان ، كميته  ايمني آب ، جذب نيروي بهداشت محيط جهت مراكز تجمعي ، وضعيت بهداشتي مراكز ورزشي ، موضوع تب مالت و بيماري از طريق پنير گوسفند از مصوبات اين جلسه بود .