شناسه : 158124359

به صدا در آمدن زنگ مانور ایمنی و زلزله در10 مدرسه شهرستان ابرکوه


زنگ مانور ایمنی و زلزله در10 مدرسه شهرستان ابرکوه همزمان با سراسر کشور در مدارس شهرستان با شعار مدرسه ایمن جامعه تاب آور به صدا در آمد./گزارش تصویری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه؛ زنگ مانور ایمنی و زلزله در10 مدرسه شهرستان ابرکوه همزمان با سراسر کشور در مدارس شهرستان با شعار مدرسه ایمن جامعه تاب آور به صدا در آمد و دانش آموزان پناهگیری صحیح در برابر اثرات زلزله را تمرین کردند.