شناسه : 814487
بهره برداري طرحهای عمراني درهفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي در شهرستان ابرکوه

بهره برداري طرحهای عمراني درهفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي در شهرستان ابرکوه


17 طرح عمرانی همزمان با هفته کاهش اثرات وبلایای طبیعی درابرکوه به بهر بردار ی می رسد.
بهره برداري طرحهای عمراني درهفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي در شهرستان ابرکوه

عادل فرماندارابركوه افزود: برای اجرای این طرحها که درزمینه های  تامین اب شرب شهر ی  وروستائی بازسازی تاسیسات اب شرب شهری احداث کانالهای ابیاری احداث اب انبار درمراتع- تامین اب فضای سبز شهری - سکوهای اسکان  اضطراری -لایروبی ومرمت قنوات دفع ابهای سطحی معابر شهری ذخیره نزولات جوی در مراتع - مبارزه باافات گیاهی جداسازی اب شرب ازاب فضای سبز  و دیوار ساحلی میباشد 25میلیارد ریال  از محل اعتبارات مدیریت بحران استان هزینه شده است.

از هیجده تا بیست وچهارم مهرماه هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی نامگذاری شده است