شناسه : 815967
بهره برداري از 38 واحد مسکونی معلولان درابرکوه

بهره برداري از 38 واحد مسکونی معلولان درابرکوه


38 واحد مسکونی معلولان درابرکوه تا پایان سالجاری به بهر ه برداری می رسد.
بهره برداري از 38 واحد مسکونی معلولان درابرکوه

دراجرای طرح مسکن مهر 38 واحد مسکونی ویژه معلولان تحت پوشش اداره بهزیستی ابرکوه با زیربنای 108 مترمربع با 95 درصد پیشرفت فیزیکی درحال ساخت میباشد که تا پایان سالجاری به واجدین شرایط واگذار خواهدشد.

دکتر موحدی رئیس اداره بهزیستی ابرکوه  دربازدید فرهنمد نماینده مردم شهرهای مهریز خاتم ابرکوه بافق وبهاباد از این پروژه بابیان اینکه برای  ساخت این واحد های مسکونی یازده میلیاردریال هزینه گردیده که نیمی از ان از محل اعتبارات سفر رهبر معظم انقلاب ونیمی دیگر بصورت تسهیلات بانکی بوده گفت: با بهره برداری از این طرح افزون بر 120مددجوی تحت پوشش از سرپناه مناسب برخوردار خواهند شد.