شناسه : 810794
بناي تاريخي کوشک دولت آباد ابرکوه اثر ملي شد

بناي تاريخي کوشک دولت آباد ابرکوه اثر ملي شد


رييس اداره ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري ابرکوه گفت:
بناي تاريخي کوشک دولت آباد ابرکوه اثر ملي شد
خانه قديمي"ابوطالبي"در بافت قديم ابرکوه در فهرست آثار ملي ايران به شماره 24411 ثبت شد.