شناسه : 811064
بمناسبت هفته دولت وگرامیداشت یاد وخاطره شهدای گرانقدر رجایی وباهنر

بمناسبت هفته دولت وگرامیداشت یاد وخاطره شهدای گرانقدر رجایی وباهنر


جناب آقای عادل فرماندار محترم شهرستان ابرکوه ،
بمناسبت هفته دولت وگرامیداشت یاد وخاطره شهدای گرانقدر رجایی وباهنر
 

از خانواده های  شهدای کارمند بازدید بعمل آوردند ، این بازدید در تاریخ 7/6/1388در قالب چند گروه وبه همراه تعدادی  از مسئولین شهرستان صورت گرفت.