شناسه : 145512677

برگزاری کمیته مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از آسیب های اجتماعی


با حضور معاون سياسي امنيتي و اجتماعي فرمانداري ، کمیته مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از آسیب های اجتماعي در آموزش و پرورش ابركوه برگزار شد .

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداري ابرکوه، با حضور "اسحاقی" معاونت سیاسی امنیتی فرمانداری "روحی پناه" مدیر آموزش و پرورش و "موحدی" رییس سازمان بهزیستی ، کمیته ی مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش برگزار شد.

این جلسه که با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی و آموزش این مطالب در مدارس بود، مباحث برنامه ریزی برای نصب پوستر و تهیه بروشور در این زمینه، شناسایی دانش آموزان و مشاوره با آن ها، پیشگیری از آسیب های فضای مجازی، برگزاری نمایشگاه و محصولات فرهنگی، برگزاری جلسه آموزش خانواده در مدارس با موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی مطرح و در این خصوص بحث و تبادل نظر صورت گرفت.