شناسه : 810533
برگزاری کلاس آموزشی کاربران رایانه شهرستان ابرکوه

برگزاری کلاس آموزشی کاربران رایانه شهرستان ابرکوه


کاربران رايانه در ابرکوه براي برگزاري انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري در کلاسهاي توجيهي، آموزش هاي شرکت کردند.
برگزاری کلاس آموزشی کاربران رایانه شهرستان ابرکوه
مسوول کميته فناوري ستاد انتخابات شهرستان با اعلام اين خبر گفت: اين افراد پس از شرکت در کلاسهاي توجيهي به عنوان کاربر رايانه در شعب ثبت نام اخذ راي با رابط شعب و مسئول فناوري حوزه هاي اصلي و فرعي همکاري خواهند کرد. 
آخوندی افزود: به منظور آمادگي کاربران در انجام وظايف تا قبل از روز انتخابات چندين مرحله مانور رايانه اي برگزار مي شود.