شناسه : 814517
برگزاری کارگاه اموزشی درس اخلاق با موضوع حجاب وعفاف

برگزاری کارگاه اموزشی درس اخلاق با موضوع حجاب وعفاف


برگزاری کارگاه اموزشی درس اخلاق با موضوع حجاب وعفاف درابركوه دراین گردهمائی
برگزاری کارگاه اموزشی درس اخلاق با موضوع حجاب وعفاف

که 50 نفر از مشاوران جوان وخواهران عضو کانون بسیج فرهنگیان  حضور داشتند حجت الاسلام حسینی امام جمعه ابرکوه حیا عفت وحجاب را سه مقوله اصلی درمورد بانوان دانست وبابیان  اینکه دختران  وزنان درنظام اسلامی از جایگاه ارزشمندی برخوردارهستند ودشمنان قصد ضربه زدن به هویت دختران ایرانی را دارند گفت: باید دراین زمینه هوشیار واگاه بود وبا الگو قراردادن سیره زندگانی حضرت زهرا(ع) وحضرت فاطمه معصومه(س) سعادت دنیا واخرت را برای خود رقم زنند ونقشه ها وتوطئه های دشمنان رانقش براب کنند.