شناسه : 814637
برگزاری همایش یادایام درابرکوه

برگزاری همایش یادایام درابرکوه


43 نفر فارغ التحصیلان 15 سال قبل رشته برق هنرستان علامه طباطبائی ابرکوه با برگزاری مراسمی
برگزاری همایش یادایام درابرکوه

باعنوان یادایام وشرکت درکلاس نمادین  با حضور 28 نفر از دبیران ان زمان  خاطرات دوران نوجوانی را زنده کرده و درمحفلی دوستانه به گپ وگفتگو پرداختند.

دبیران ودانش اموزان سال 74 دراین همایش ضمن بیان خاطرات  به موقیعت شغلی  خود پرداختند.

گفتنی است کلیه 43 فارغ التحصیل رشته برق سال 74 این هنرستان دربخشهای دولتی وخصوصی مشغول بکار شده وهفتاد درصد انان نیز درشغل مرتبط با رشته تحصیلی خود بکار گرفته شده اند .

دانش اموزان دیروز  دراین پایان این همایش بااهدالوح سپاس از دبیران خود تجلیل نمودند.