شناسه : 810262
برگزاری همایش سیاسی کارکنان نیروی انتظامی شهرستان ابرکوه

برگزاری همایش سیاسی کارکنان نیروی انتظامی شهرستان ابرکوه


همایش سیاسی کارکنان نیروی انتظامی شهرستان ابرکوه برگزار شد
برگزاری همایش سیاسی کارکنان نیروی انتظامی شهرستان ابرکوه
در این گردهمائی که فرماندهان و پرسنل انتظامی شهرستان ابرکوه حضور داشتند عادل فرماندار ابرکوه ضمن تشریح مسایل سیاسی روز کشور و جهان انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را از مهمترین رویداد سیاسی امسال کشو ر دانست و با بیان اینکه حضور حداکثر ی مردم درصحنه های مختلف به ویژه انتخابات باعث قوت و اقتدار نظام خواهد بود از کارکنان انتظامی خواست اگاهانه و فعال در پای صندوق های رای در روز 22 خرداد حاضر شده و نقشه و توطئه دشمنان نظام را با حضور حماسی خود نقش بر آب نمایند و درحفظ امنیت انتخابات نیز بکوشند .