شناسه : 814777
برگزاری همایش حلقه های تربیتی شجره طیبه صالحین درابرکوه

برگزاری همایش حلقه های تربیتی شجره طیبه صالحین درابرکوه


دراین گردهمائی که 350 نفر از نوجوانان وجوانان بسیجی پایگاههای مقاومت مساجد ابرکوه درقالب
برگزاری همایش حلقه های تربیتی شجره طیبه صالحین درابرکوه

24 حلقه تربیتی حضور داشته و با راهنمائی مربیان طرح درزمینه مسایل روز و بصیرت دینی به بحث وبررسی پرداختند حجت الاسلام حسینی امام جمعه ابرکوه طی سخنانی با بیان اینکه حلقه های تربیتی بهترین  کانون برای رشد وتفکر بسیجی است  به اعضای حلقه های صالحین توصیه نمود با عزم واراده ای استوار ومستحکم و با کاروتلاشی مضاعف زمینه پیشرفت  هرچه بیشتر خود وکشوررا فراهم سازند.