شناسه : 608147

برگزاری مرحله شهرستانی سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن مجید در ابرکوه


سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه ابرکوه گفت: امروز باید قرآن را در دانشگاه ها زنده کنیم و این امر زمانی تحقق می یابد که قرآن به متن جامعه بیاید.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه ابرکوه گفت: امروز باید قرآن را در دانشگاه ها زنده کنیم و این امر زمانی تحقق می یابد که قرآن به متن جامعه بیاید.

حجت الاسلام رسول علیخانی در مراسم شروع مرحله شهرستانی سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن با اشاره به فرمایش رهبری که خواستار تحول در علوم انسانی شدند افزود:متأسفانه در این بخش کتاب هائی که به دانشجویان معرفی می شود دارای نویسندگان خارجی است و به  قرآن به عنوان یکی از اصلی ترین منابع چندان توجهی نشده است.

وی یکی از مشکلات محافل و متصدیان برگزاری محافل قرآنی را عدم پاسخگوئی به این مسئله ذکر کرد که هدف در انجام کار تبیین نشده است. 

علیخانی افزود: لزوم بازآموزی در روش های قرآنی با مصادیق مختلف از جمله راهکارهای قرآنی شدن جامعه است.

وی یاداور شد: یکی از آفات زمانی است که افراد و موسسات در صدد تبلیغ خود بر بیایند و تبلیغ برای خدا در حاشیه قرار گیرد.

علیخانی تأکید کرد: تنها در صورتی موفق به پیاده کردن اهداف اسلامی در جامعه می شویم که برای خدا تبلیغ کنیم.

مرحله شهرستانی سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن مجید در ابرکوه و در محل امامزاده احمد برگزار شد.

برگزیدگان این مسابقات به مسابقات استانی معرفی می شوند.

منبع:یزد فردا