شناسه : 814927
برگزاری مراسم شبی باقران دردانشگاه ازاد اسلامی واحد ابرکوه

برگزاری مراسم شبی باقران دردانشگاه ازاد اسلامی واحد ابرکوه


دراین مراسم که تعدادی از دانشجویان ایاتی از کلام الله مجید را قرائت نمودند حجت الاسلام منصوری
برگزاری مراسم شبی باقران دردانشگاه ازاد اسلامی واحد ابرکوه

از روحانیون اعزامی از قم مناسبت های یوم الله سیزدهم ابان را گرامی داشت وبابیان اینکه قران نوری است که هرگز خاموش نمی شودبه دانشجویان توصیه نمود قدر جوانی تان بدانید ودردروران طلائی عمر خود با تمسک به قران وعمل به دستورات ان وبا همت وکار مضاعف  قله های علم ودانش را یکی پس از دیگری فتح نمائید وایران اسلامی را همچون گذشته سرافراز وسربلند نگه دارید.