شناسه : 139041164

برگزاری مراسم جشن عاطفه ها و نواختن زنگ مهر


با حضور بخشدار بهمن مراسم جشن عاطفه ها و نواختن زنگ مهر عاطفه در مدرسه شهید جهانی شهر مهردشت برگزار شد .

 

 

به گزارش روابط عمومی بخشداری بهمن ، با حضور محمدعلی اکرمی بخشدار بهمن ، امام جمعه بخش ، مسئولین آموزش و پرورش و دیگر مسئولان بخش ، جشن عاطفه ها همراه با نواختن زنگ مهر عاطفه امروز صبح در محل دبیرستان شهید جهانی شهر مهردشت برگزار شد«تا هیچ دانش آموز نیازمند به خاطر فقر مالی از تحصیل باز نماند» .