شناسه : 608782
گزارش تصویری؛

برگزاری مانور زلزله در مدرسه راهنمایی نمونه ابن سینا ابرکوه


گزارش تصویری؛