شناسه : 809787
برگزاری مانور به مناسبت هفته سلامت

برگزاری مانور به مناسبت هفته سلامت


به مناسبت هفته سلامت, مانور سلامت در حوادث و بلایا درابرکوه برگزارشد.
برگزاری مانور به مناسبت هفته سلامت
دراین مانور با بوجود اوردن یک صحنه تصادف بین یکدستگاه سواری ویکدستگاه موتورسیکلت که راکب موتورسیکلت دارای کلاه ایمنی بوده و ترک نشین آن فاقد کلاه ایمنی بود نیروهای امداد رسان اورژانس پلیس   هلال احمر و اتش نشانی فورا درمحل حاضر شده و به امداد رسانی به اسیب دیدگان فرضی پرداختند .
مدیر راهنمائی ورانندگی ابر کوه با حضور در سرصحنه این تصادف ساختگی در جمع مردم به تشریح چگونگی تصادف پرداخت وتوجه مردم را به سرنوشت دوسرنشین موتورسیکلت که یکی دارای کلاه ایمنی بوده وکمتر اسیب دیده ودیگر ی که فاقد کلاه ایمنی بوده و بشدت ازناحیه سر اسیب دیده بود جلب نمود و به مردم توصیه نمود بارعایت قوانین راهنمائی ورانندگی سلامتی خود ودیگران را بخطر نیندازند