شناسه : 814547
برگزاری مانور امداد رسانی درابرکوه

برگزاری مانور امداد رسانی درابرکوه


همزمان با هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی فرماندار شهرستان ابركوه به همراه مسئولین شورای بحران شهرستان با بوجود اوردن
برگزاری مانور امداد رسانی درابرکوه
حادثه ساختگی در یکی از معابر شهر تلفنی از واحدهای امدادرسان خواستند درمحل حاضر شده وبه مصدومین فرضی خدمات ارائه نمایند و زمان حضور انان تا رسیدن سرصحنه سانحه وهمچنین امادگی برای کمک رسانی انها را مورد ارزیابی قراردادند.
واحد های امداد رسان شامل پلیس 110 اورژانس 115 -اتش نشانی اداره برق اداره اب وفاضلاب شهری واداره مخابرات از سه دقیقه تا هشت دقیقه بعداز مطلع شدن درمحل حاضر شدند.