شناسه : 810142
برگزاری جلسه کمیته فناوری و اطلاعات ستاد انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ابرکوه

برگزاری جلسه کمیته فناوری و اطلاعات ستاد انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ابرکوه


جلسه کمیته فناوری و اطلاعات ستاد انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ابرکوه برگزار شد
برگزاری جلسه کمیته فناوری و اطلاعات ستاد انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ابرکوه
در این جلسه که فرماندار واعضای این کمیته حضور داشتند برنامه ریزی و هماهنگی لازم در زمینه استفاده از رایانه در شعب ثبت نام و اخذ رای این دوره ازانتخابات در این شهرستان به عمل آمد .
احمد آخوندی مسئول کمیته فناوری و اطلاعات ستاد انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ابرکوه گفت : در هر شعبه ثبت نام و اخذ رای یک دستگاه رایانه و نیز یک نفر کاربر به کار گرفته می شود .