شناسه : 810643
برگزاری جلسه پاسخگویی به سوالات شرعی برای دئانشجویان

برگزاری جلسه پاسخگویی به سوالات شرعی برای دئانشجویان


با هدف آشنايي نسل جوان و دانشجويان ابرکوه با احکام و معارف اسلامي جلسه ي پاسخ گويي به سؤالات شرعي،
برگزاری جلسه پاسخگویی به سوالات شرعی برای دئانشجویان
اعتقادي، فرهنگي، اخلاقي و سياسي توسط مسئول تبليغات اسلامي اين ابرکوه در جمع دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي و نيز آموزشکده ي فني شريف برگزار شد.